WheelCheck: Et treningsverktøy i etikk

Med undervisningsaktiviteten Wheel Check vant Øyvind Kvalnes førsteprisen på kr 10.000 i FoU-prosjektet ASSESS 2010’s konkurranse om å lage undervisningsopplegg med tilbakemelding.

“Vi ønsker å fremstå som en rettferdig arbeidsgiver” skriver bedriften i en pressemelding. Hva slags utsagn er det? Handler det om etikk, identitet eller omdømme?

Med læringsmålet som utgangspunkt for aktiviteten

Et viktig læringsmål i kurset Applied Business Ethics er at studentene skal lære seg å skille mellom begrunnelser som handler om jus, identitet, moral, etikk, økonomi og omdømme. Et av verktøyene de blir kjent med under kurset er The Navigation Wheel, som illustrerer disse seks momentene som kan inngå i en begrunnelse. Tanken er at de skal utvikle et kritisk blikk for å identifisere og skjelne mellom ulike beslutningshensyn og begrunnelser. Et omdømmespråk kan dominere bedriftens utsagn om etikk. Juridiske hensyn kan skygge for etiske og moralske hensyn. Et argument som handler om økonomi kan være kamuflert som et utsagn om egen identitet.

For å gi studentene mulighet til å trene seg opp i å skjelne mellom de forskjellige elementene i The Navigation Wheel, har jeg utviklet WheelCheck, et vektøy som ligger på ItsLearning. Her er det utviklet 50 forskjellige utsagn, og studentene skal plassere dem under riktig overskrift fra The Navigation Wheel. Til eksamen får de et knippe slike utsagn å ta stilling til, og kan øve seg opp til denne delen ved å bruke WheelCheck. 10 slike blir tilfeldig utdelt ved hver gjennomgang. Studentene kan spille så ofte de vil, og pedagogene kan hente ut en rapport om hvordan studentene har svart.

3000 gjennomføringer og en suksess

WheelCheck har nå vært tilgjengelig for to kull med studenter, ca 250 hver gang. Ved første  gjennomføring var det svært stor aktivitet i ukene før eksamen, med ca 3000 gjennomføringer. Studentene viste progresjon gjennom semesteret. Til eksamen fikk de 10 utsagn å ta stilling til, og de aller fleste studentene klarte full pott.

Så langt har WheelCheck vært en suksess. Den har (1) gjort det mulig for studentene å øve inn et sentralt læringsmål i kurset og (2) gitt lærerne data på hvilke typer utsagn studentene har lett og vanskelig for å forstå.

En begrensning

Begrensningen til WheelCheck er at den er lite egnet til å teste og utvikle studentenes evner til å uttrykke egne, selvstendige tanker om dilemmaer og etikk. De jobber flittig med å tilegne seg en evne til å bestemme hva slags utsagn de står overfor. De aller fleste kunne demonstrere svært gode evner på dette feltet til eksamen. Evnen til å reflektere modent og selvstendig over et gitt dilemma var derimot ikke til stede hos mer enn ca 1/3 av studentene.

Det er mulig at senere versjoner av WheelCheck kan legge opp til mer øvelse i selvstendig refleksjon, at en selv skal formulere utsagn innen de seks dimensjonene. Foreløpig har dette vist seg å være et treningsverktøy som gir studentene gode muligheter til å lære å holde fra hverandre beslutningshensyn som ofte blandes sammen innen forretningsetikk.

Øyvind Kvalnes

Du kan lese mer om Assess 2010 her.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply