Vurdering og læring

LearningLab er på konferanse i Berlin med testindustrien, først og fremst for å se om vi kan få noen innspill på vurderingsfronten, men også i forhold til digital eksamen. Konklusjonen etter de to første dagene er at det ikke er testindustrien som skal få utdanningssektoren framover.

Men vil testindustrien heller være et hinder for progresjon? Vil det ubevisste læringssynet som ligger i testene reprodusere en kultur, selv etter at vi som undervisere ønsker å endre den? Dette er spørsmål vi allerede har stilt oss i noen år nå når det gjelder læringsplattformer, og det samme gjelder innholdsleverandører og testindustrien.

Så hvor er lysglimtet i dette? Martin Bean, fra Open University, er et. Han holdt en glimrende keynote om den virkeligheten vi lever i, og hvordan Open University tilpasser seg og endrer seg. Poyiadgi fra Pearson var også overraskende innovativ i sin tilnærming, noe som lover godt for en del av innholdsbransjen.

Samtidig er det blitt kjent at Google lanserer Google Coursebuilder, et gratis verktøy som skal gi deg muligheten til å drive egne onlinekurs. Det blir spennende å se om det er fleksibelt nok til å understøtte disruptiv utdanning eller om det reproduserer gammeldagse læringssyn.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply