Virker det? Ja, det gjør det!

Virker det? Ja, det gjør det!

Jeg har jobba med å tilrettelegge for bruk av IT i undervisningen i noen år nå, og et spørsmål som går igjen er om det virker. Blir det noe mer læring av å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen? Og jeg kan jo skjønne hvorfor spørsmålet kommer, det krever en ekstra innsats å legge til rette for nye verktøy, det krever endring og kompetanseheving. Da vil man jo vite at den ekstra innsatsen har noe for seg. En metaanalyse av metaanalyser fra 40 år med forskning konkluderer med at det virker. En student i et klasserom hvor man bruker teknologi kan man forvente at gjør det 12 prosentpoeng bedre enn en student i et klasserom uten teknologi.

Hva betyr dette? Studien har ikke sett på hva det er som gjør at studentene skårer bedre, de har gjort en statistisk analyse av metaanalysene som er tilgjengelige. De har derfor ikke gått nøyere inn på hva det er som gjør at det virker, eller hva det er som gjør at resultatene blir bedre. Men, de referer til en annen undersøkelse som viser at det er forskjell på hva slags teknologi som tas i bruk. Schmid et. al (2009) viser at teknologi som brukes for å støtte oppunder læringsprosesser har større effekt enn digitale verktøy som brukes kun til presentasjon. Setter man det inn i en pedagogisk kontekst så kan man knytte det opp til Blooms taksonomi, og for å forenkle så kan man påstå at jo lenger man kommer opp i Blooms taksonomi, jo mer læring får studentene ut av bruken av digitale verktøy.

Da er det praktisk at folk der ute jobber med å knytte opp ulike digitale verktøy til de ulike nivåene i Blooms. Se for eksempel denne nettsiden, eller denne visualiseringen:

blooms

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply