Vellykket streaming fra Bergen

Vellykket streaming fra Bergen

BI Bergen gjorde nylig deres første forsøk på overføring av undervisning. Streamingen foregikk mellom Oslo og Bergen, og er en del av et pilotprosjekt.

Bergen_pilot

Foto: Simen Ødegård Vikdal

BI Bergen søkte sist vinter LearningLab om støtte til å videreutvikle de «streaming» og opptaksmulighetene som vi har ved skolen. Søknaden var tverrfaglig fundamentert med faglige og administrative deltakere. Målet var at utstyret skulle kunne brukes i forskjellige undervisningssammenhenger, samt til andre aktiviteter som større arrangement i skolens regi eller i sammenhenger hvor Bi var assosierte. Vi ble tildelt penger og innledet samarbeid med Lars Holand hos LearningLab. Etter noen møter, diskusjoner og en gjennomgang av utstyrsbehov, fikk vi kjøpt inn og installert nødvendig utstyr. Dette var selvfølgelig til stor glede for de to «teknolog-nerdene» (les: Simen og Eivind) her i Bergen.

Samarbeidet med annet streamingprosjekt
Parallelt med vår søknad har Cecilie Staude (Oslo) og Tarjei Heggernes (Bergen) et eget pilotprosjekt/undervisningsprosjekt i faget ELE 3707 Sosiale Medier, hvor de skal veksle mellom «streamet» undervisning fra de respektive skolene. Så utstyret og våre ambisjoner har i så måte kommet raskt til nytte.

Onsdag for en uke siden gjorde vi våre første forsøk på overføring av undervisning mellom Oslo og Bergen. Dette gikk tålig bra. Med litt justeringer og et mer komplett oppsett gledet vi oss til dagens (onsdag 2. september) gjennomføring. Vi har i dag etter vår mening levert en «stream» av god kvalitet og med Cecilie og Tarjeis undervisningsopplegg synes vi dette ble spennene og engasjerende.

Brukes i ulike undervisningssammenhenger
Utstyret har også vært i bruk under immatrikuleringen og vårt «First Year Experience» opplegg for 964 nye førsteklassinger ved BI Bergen 10. og 11. august. På grunn av mange førsteklassestudenter så vi oss nødt til å fordele studentene på to auditorium. Da nyttet vi utstyret til å sende lyd og bilde mellom de to rommene. Vi har også fått et videomateriale av programmet disse to dagene som vi mener vi kan bruke i markedsføringen av skolen. Utstyret er også benyttet i forbindelse med kursing av studentene som følger faget Internship.

Dette er et spennende prosjekt som vi gleder oss til å se fortsettelsen av – og vil takke LearningLab og alle impliserte faglige og administrative ressurser som er med og bidrar inn i dette pilotprosjekt.

Vi gleder oss til fortsettelsen…

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply