Undervisning gjennom kamera

Bruk av video i undervisningen er en sentral del av det nye kurset PED 1201 Teaching and Learning the BI Way. Hvilke teknikker er grunnleggende for at du skal komme gjennom et kamera? Og hvordan skal du planlegge handling, dynamikk og pauser i en undervisningsvideo?

Terje Lindberg fra Company Stories  var innleid som kursholder på samlingen i PED 1201 i mars. Med fokus på hvordan man kan lage undervisningsvideoer med bruk av enkle dramaturgiske grep og historiefortelling delte han gode øvelser og huskeregler med kursdeltakerne.

– For å komme gjennom kamera handler det ikke bare om hva du sier, men også med hvilken energi du uttrykker deg. Det handler om å ha mentalt overskudd til å være både avstressa og energisk i møte med kamera, sier Lindberg. Han er tidligere utviklingsprodusent i NRK, og har lang erfaring fra teater og media som dramaturg, regissør og programlederutvikler.

Vi følger Nina H. Ronæs og Gerhard E. Schjelderup gjennom hele kurset denne våren, hvor de lar seg filme og intervjue, og dele av sine refleksjoner og erfaringer underveis. Her kan du se hva de mener er utfordringer og muligheter ved å skulle formidle gjennom kameraet. 

Kurset PED 1201 er basert på ideen om at ”øvelse gjør mester” og at læring kan utvikles gjennom å prøve, få tilbakemeldinger og prøve på nytt. En viktig øvelse er å produsere video til undervisningsformål – både opptak i auditoriet, via egen PC eller mobil, eller i LearningLab sitt studio. Deltakerne får også hjelp til å utnytte AV-utstyr, Smartboard, itslearning og mobile, digitale enheter som iPhone og iPad.

Kurset kjøres for første gang denne våren, men vil bli et fast tilbud til alle BIs faglige som har lyst til å videreutvikle undervisningen sin. Målet med kurset er å utstyre en ny generasjon faglige med kunnskaper og hjelpemidler som gjør dem i stand til å møte utfordringene BI som utdanningsinstitusjon står ovenfor. Det gjelder både utfordringer fra studentene våre, teknologisk sett og fra et arbeidsliv i forandring.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply