Tore Aalberg, nominert til årets nettlærer

Tore Aalberg, nominert til årets nettlærer

Nominasjon av kandidat til årets nettlærer 2011

Tore Aalberg underviser i flere kurs i prosjektledelse ved BI Nettstudier, i tillegg til at han underviser mye ellers i BI – både åpne og bedriftsinterne studietilbud. Som nettlærer gjennomfører han kursene i prosjektledelse som kombinert undervisning med modulbaserte samlinger og nettbasert undervisning mellom samlingene.
 
Tore er en meget vel ansett foreleser og nettlærer som alltid får gode evalueringer fra studentene, noe også gode eksamensresultater bekrefter. Som nettlærer er han nysgjerrig på å prøve ut ny teknologi og nye pedagogiske verktøy i undervisningen eller finne alternative måter å utnytte eksisterende teknologi på. I prosjektledelseskursene tilbys nettstudentene en rikholdig meny av pedagogiske elementer via læringsplattformen it’s learning. Disse kommer i tillegg til samlingene og en studieguide til pensumlitteraturen. Her følger noen kommentarer til disse elementene:
 
 
  • Videoklipp. Det er lite hensiktsmessig å lage videoopptak av hele samlingsdager, men Tore har funnet en god form mht. å lage små videoklipp fra samlingene av antatt vanskelige temaer. Når videoklippene publiseres på it’s learning, kombineres de med en aktivitet.
  • Lydforelesninger. Tore bruker også lydforelesning aktivt, der hans stemme følges av skjermbilder.
I Tores kurs tilbys studentene mange ulike muligheter til aktivitet og å ”gjøre stoffet til sitt eget”, som for eksempel:
  • Digitale simuleringer, der studentene får prøve seg som prosjektleder i et definert prosjekt, og må ta valg som gir konsekvenser for videre valg og resultat (og poeng).
  • Innsendingsoppgaver med personlige tilbakemeldinger. Tore er dessuten flink til å vise frem studentenes prestasjoner som ”beste praksis” til alle studentene – selvsagt med deres samtykke.
  • Nettmøte. Et nytt tilbud som ble realisert i perioden da ”askeskyen” fra Island lå over landet, var tilbud om nettmøte med lærer. Den gangen måtte det erstatte en samling, men det siste året har Tore benyttet det som et populært supplement til samlingene og øvrige tilbud på it’s learning. Studentene inviteres to-tre ganger i semesteret til 30-45 minutters møter på kveldstid via it’s learning, der Tore sender videobilde og lyd. Studentene kan se hans ”skriveflate” og kommunisere via chat. (verktøyet Netviewer benyttes). Det er svært positive tilbakemeldinger på dette tilbudet.
  • Egne erfaringer. Et siste, men ikke mindre viktig moment som gjør Tore til en god nettlærer i prosjektledelse: Med sin brede prosjektledererfaring, deler Tore mye fra sine egne erfaringer i praktiske prosjekter, noe som gjør undervisningen ”levende” og relevant.
Den bærende didaktiske ideen for Tores undervisning er å koble ”se/høre” med å ”gjøre”, der læringsmålet er todelt: Å greie seg bra gjennom de formelle vurderingene i kursene, men like viktig er å gjøre studentene best mulig rustet til en jobb i prosjekter.
 
Handelshøyskolen BI – BI Nettstudier
Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply