To nye ansatte i LearningLab

Morten Frellumstad har blant annet jobbet med IT-brukerstøtte ved UiO, og har god oversikt over teknisk utstyr og programvare knyttet til læring og undervisning.

I LearningLab vil Morten fungere som supportansavarlig på itslearning, smartboard og andre digitale verktøy, og vil bli en sentral sparringspartner for faglige. Les mer om Morten på LinkedIn.

Inger Grøndal kommer fra DML-gruppa (Digitale Medier i Læring) ved i UiO, som har en tilsvarende funksjon som LearningLab. Hun har god kjennskap til sosiale medier, digital eksamen og bruk av IKT i undervisningen. Følg Inger på Twitter her.

Inger vil ha ansvaret for LearningLabs kursportefølje, og blir sentral i forhold til opplæring og støtte i pedagogisk videreutvikling av undervisningen. Inger vil også bidra på LearningLabs blogg og Facebook-side.

Både Morten og Inger vil ha en sentral rolle i det nye multimedia- og veiledningssenteret. Her skal faglig stab og øvrig ansatte på BI få support, demo og veiledning i bruk av video, smartboard og itslearning, samt andre digitale verktøy til bruk i undervisningen. Her vil det også bli mulig å låne utstyr, gjøre lyd- og bildeopptak, møte kollegaer – og få inspirasjon og påfyll til god undervisningspraksis.

Det nye multimedia- og veiledningssenteret vil bli åpnet 16. oktober i år, under konferansen BI 2020. Senteret vil være samlokalisert med LearningLab i A4 indre.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply