Tilbakemelding, ja takk, men ikke den du gir meg?

Tilbakemelding, ja takk, men ikke den du gir meg?

Jeg har akkurat lest en interessant forskningsartikkel av Forsythe og Johnson (2017) om forholdet mellom tilbakemelding og mindset hos studentene. Slik jeg leser artikkelen så er ikke løsningen på at studentene sier de får for lite tilbakemelding å gi mer tilbakemelding. Så lenge studenten har et “fixed mindset”, så vil tilbakemelding som ikke er i tråd med studentenes akademiske selvbilde allikevel ikke gi adferdsendring. Ikke bare det, kanskje vil også studenten ikke oppleve at han eller hun har fått tilbakemelding før tilbakemeldingen som gis bekrefter selvbilde.

“Fixed mindset” og “growth mindset” er konsepter utviklet av Carol Dweck. Hun mener at det går et skille mellom de som tror at man er så smart som man er, og de som mener at de kan bli smartere. I Forsythe og Johnsons (2017) undersøkelse blant studenter, fant de at 86 kunne karakteriseres som å ha “fixed mindset”, mens 65 kunne sies å ha “growth mindset”. De fant en sammenheng mellom det å ha “fixed mindset” og forsvarsmekanismer som gikk på bekostning av å bruke tilbakemelding konstruktivt.

De fant at studentene er motivert for å lære, og de spør om tilbakemelding, men de klarer ikke å holde to tanker i hodet samtidig. Negativ tilbakemelding går rett inn på selvbildet, “det er meg det er noe galt med”. Studentene responderer derfor på tilbakemeldingen med å bruke energi på å gjenopprette selvbildet, heller enn som en læringssituasjon. Artikkelforfatterne foreslår at de havner i en loop, hvor de ikke kommer videre læringsmessig, og derfor søker mer tilbakemelding, men hvor tilbakemeldingen bare sørger for at de må gjenopprette selvbildet, og ikke skaper læring, og at de igjen søker mer tilbakemelding.

Konsekvensen av dette er at uansett hvor mye tilbakemelding studenten får, så vil vedkommende alltid søke mer, uten at det fører til økt læring. Jeg tenker at det må være forferdelig frustrerende for studenten. Og at det kan være med på å forklare hvorfor resultatene fra Studiebarometeret alltid viser at studentene søker mer tilbakemelding. Nå kan vi ikke generalisere fra undersøkelsen om fordelingen av mindset blant studentene våre. Men vi kan kan kanskje foreslå at før vi setter igang flere tiltak for å øke tilbakemeldingen, så bør vi heller ha tiltak for å endre mindset.

Kanskje kommer vi ut av loopen?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by