The Year of the MOOC

Den 2. november 2012 hadde The New York Times en artikkel de kalte The Year of the MOOC.  Artikkelen satte fokus på eksplosjonen som var i Massive Open Online Courses i 2012, og som ventes å fortsette i 2013. Dette er foreløpig et ungt område og det er vanskelig å si hvilken form onlinelæring innen høyere utdanning vil ta fremover, men det som er sikkert er at den overveldende mottakelsen disse tilbudene har fått viser at det er et overmodent marked der ute.  Coursera, som ble lansert i april 2012 har snart 2,5 millioner studenter, eller courserians som de kaller det. Coursera har en raskere vekst enn det Facebook hadde.

De kritiske røstene har ikke uteblitt, blant annet stilles det spørsmål ved forretningsmodell og inntjening, dokumentasjon av oppnådd kompetanse, gjennomføring og kvalitet ved tilbudene. Nå skal vi huske på at MOOC er i støpeskjeen. Hvilken form dette vil ta har enda ikke funnet sin løsning. Selv om det kan virke som om ting går fort i cyberspace, tar ting tid.  Torry Pedersen sa på konferansen Disruptive Education 2012 at det tok ti år før VG tjente penger på nett-tv og tålmodighet og visjoner var viktig. Det er imidlertid verdt å merke seg at Clayton Christensen skrev i 2008 i boken Disrupting Class at onlinelæring virkelig ville gjøre seg gjeldende fra 2012. Nå når 2012 har passert og vi sitter med fasiten kan vi trygt si at Christensens prediksjoner ikke ble gjort til skamme.

Ved overgangen 2012-2013 tar likevel Coursera grep for å finne en forretningsmodell med inntjening. De skal la studentene få “verifiserte sertifikater” mot en betaling som varierer fra $30 til $100.  Måten å kvalitetssikre at det er riktig student som får sertifikatet er å tilby såkalte Signature Tracks, som består av blant annet bilder, id-kort og andre måter å etablere en biometrisk profil.  Videre ønsker Coursera å etablere en plattform hvor bedrifter, mot betaling, kan komme i kontakt med studenter som har den kompetanse og interesse bedriftene søker.

Foreløpig har Duke, UCSF, Illinois og Georgia Tech sagt seg villig til å delta i dette sertifikatprogrammet.  Selv om slike sertifikater ikke kvalifiserer for en grad har Cousera inngått en avtale med the American Council of Education (ACE) om å evaluere elementer av kursene på plattformen for å se om det kan gi studiepoeng i en grad.

 

MOOC

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply