The joy of learning

The joy of learning

LearningLab har de tre siste dagene vært representert på EDEN-konferansen “The joy of learning“. Turen gikk  til eksotiske Universitetet i Oslo hvor vi ble oppdatert på det siste innen trender og ideer rundt læring og undervisning. Til tross for heftig jetlag og en helt annen matkultur enn det vi er vant til var det lærdom å hente, spesielt blant spørsmål til refleksjon og ettertanke.

eden

Bildet er hentet fra konferansebloggen til EDEN http://conferenceeden.blogspot.no/2013_06_01_archive.html

Jeg spør meg og dere om vi er flinke nok til å lære studentene våre læringsstrategier når vi utsetter dem for nye verktøy både med og ute teknologi? Eller er det en del av læringen studentene skal gjøre, at de selv skal finne ut av hvordan de skal få læring ut av nye verktøy? Generelle studiestrategier får studentene opplæring i ved semesterstart. Men hva hvis de får en videoforelesning? Eller skal ha rollespill? Er det implisitt hva som da gjør at studentene lærer, eller trenger de noen ganger litt veiledning i hvordan de kan tilnærme seg videoen eller rollespillet for å få mest mulig utbytte av det?

Jeg spør dere også om vi  kunne hatt nytte av co-teaching for å få nye undervisere inn i varmen og kanskje også for å ha noen å sparre med i hverdagen. Kanskje kan det være en læringsstrategi for undervisere? For både dere som undervisere og vi som kursholdere er også lærende og lærer stadig nye ting om det å lære bort. Et eksempel på konferansen var fra nettlærere, som var to om å undervise hvert enkelt kurs. Det gjorde at man hadde noen å sjekke ut ting med, og få tilbakemeldinger på om det man gjorde funka eller ikke. Det gjorde også at man fikk inn flere perspektiver i det digitale klasserommet, noe som studentene ga tilbakemelding om at de satte stor pris på.

Dette er bare noen av lærdommene fra EDEN-konferansen, og det er godt mulig det kommer mer når vi bare får summa oss litt! Se gjerne også konferansebloggen! Les også gjerne betraktningene fra Universitetet i Nordland.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply