Teachers toolbox

Teachers toolbox

”Teachers Toolbox” et nytt tilbud til alle faglige, administrative og timeforelesere! Tor Haugnes har vært ansvarlig for første versjon av Teachers Toolbox. Vi tok en liten prat i forbindelse med lanseringen. Tor forteller at BI LearningLab ønsker å lage en levende ressursside for brukere av Itslearning på BI. Vi er en stor og mangfoldig gruppe brukere som kan lære mye av hverandre mener Tor, derfor tenker vi at dette i all enkelhet både kan være hjelp til selvhjelp samt et sted for å vise fram beste praksis. Toolboxen er laget som et åpent kurs i Itslearning og du finner oversikt over innholdet i venstremenyen. Tanken er at vi over tid kan vise fram forskjellige eksempler av funksjonaliteten gjennom å bruke den. Her finner du eksempler på bruk av illustrasjonsbilder , visning av video, bruk av interne lenker (sett inn ”trepeker”) og nyvinningen ”Navigasjonssedler”. Navigasjonssedlene er enkle veiledere, en-siders dokumenter, som skal gjøre det enklere å ta i bruk mer avansert funksjonalitet i sitt kurs. Vi er svært spente på hvordan disse navigasjonssedlene vil bli tatt i mot og håper på mange konstruktive tilbakemeldinger slik at disse kan forbedres videre, sier Tor. Til slutt, ”en svale gjør ingen sommmer” – så vi er avhengig av tips og innspill til bruk av både Itslearning og andre digitale læringsressurser som bidrar til bedre og mer effektiv undervisning!  Eksempel på Navigasjonsseddel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tor er høyskolelektor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering men vil fortsatt arbeide med Toolboxen og litt for oss i BI LearningLab. Har du spørsmål eller kommentarer kan du kontakte Tor direkte på epost tor.haugnes@bi.no eller telefon 46 41 08 02

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply