Takk for innsiktsrike uker med teknologistøttet læring i praksis!

Takk for innsiktsrike uker med teknologistøttet læring i praksis!

5 uker som praksisstudent på BI og LearningLab er snart over. For oss to masterstudenter som studerer teknologistøttet læring på universitetet i Oslo, har disse ukene gitt et spennende innsyn i den praktiske anvendelsen av en del teknologiske læringsverktøy.

 undertegnede-i-praksis-pa-bi-learninglab
Undertegnede har hatt 5 praksisuker på LearningLab med
spennende og lærerikt innhold. Foto: Privat.

Her har vi fått gå i dybden på bruken av hver våre spesifikke læringsverktøy. Bruk av blogging i læringsarbeidet for studenter har vært mitt fordypningsområde. I går fikk jeg anledning til å summere opp og presentere for mine temporære praksis-kolleger hva jeg har funnet ut. Både forankringen til læringsforskning og funnene fra mine enkle intervju-undersøkelser så ut til å vekke interesse. Morsomt og lærerikt har det også vært – både å kunne få gå i dybden på et slikt tema, få gjennomføre et helt lite forskningsopplegg i miniatyr og så endelig få rom til å presentere resultatene.

 blogg-pa-bi-fra-brosjyre
Utsnitt fra BIs brosjyre om sine pilotprogram i BI2020:
https://www.bi.no/ForeleserportalFiles/LearningLab/Pilotprogram%20(005).pdf

I tillegg til dette fordypningsarbeidet har vi fått innblikk i hva som rører seg mer generelt av utfordringer og muligheter innenfor LearningLabs fagområdet, både internt på BI, men også i de nettverkene BI tar del i eksternt. På tre ulike dagsseminarer har vi fått høre og se hvordan det arbeides med innovasjon og teknologistøttet læring innenfor ulike faglige sektorer.

For min del var det særlig spennende å få se og høre om eksempler på nylagede læringsprogrammer. Da vi onsdag 9. november deltok på et nettverksmøte i REN (- nettverket for bedrifter, akademia og organisasjoner interessert i IT-basert læring) fikk vi innblikk i arbeid som gjøres rundt i ulike organisasjoner med å utvikle teknologistøttet læring. Det var særlig to nylagede interaktive læringsprogrammer som fanget min interesse. Begge læringsprogrammene omhandlet tematikk rundt håndtering av vanskelige valg.

 spleiselaget-laeringsprogram-fra-hyper-for-skatteetaten
Fra Skatteetatens læringsprogram “Spleiselaget” om holdninger til svart arbeid.
Hentet fra https://www.hyper.no/portfolio/spleiselaget

Det ene programmet gjaldt lederopplæring og «den vanskelige medarbeidersamtalen», mens det andre eksempelet var et program rettet mot ungdom og omhandler holdninger til svart arbeid. I begge programmene fikk brukerne teste ut konsekvensene av ulike typer valg, gjennom simuleringer. Her var det tatt i bruk både animeringer, video, spillelementer og linking mot relevante infokilder for å tilrettelegge læringsmuligheter. Uavhengig av tematikk synes jeg disse eksemplene avdekker litt av de spennende mulighetene som ligger i å ta i bruk og kople sammen ulike typer av teknologi for å tilrettelegge for læring.

 20161124_114342
To fornøyde praksisstudenter som takker
for fine uker på LearningLab. Foto: privat.

Oppsummert må jeg si meg meget godt fornøyd med hva jeg har fått være med på gjennom denne praksisperioden på BI og LearningLab.

Det gjelder også måten vi er blitt tatt imot på som praksisstudenter, både av vår personlige veileder Erik Bøylestad Nilsen og av hele LearningLab som avdeling. Jeg har følt meg velkommen, ivaretatt og verdsatt både faglig og personlig som del av et spennende arbeidsmiljø.

Så tusen takk for meg!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There is 1 comment for this article
 1. Bjarne Nærum at 10:54

  Hei Liv!
  Ser at du har hatt noen fine og fruktbart lærerike praksisuker på BI LearningLab.
  Takk for at du deler noen av inntrykkene dine med meg og andre her ute 🙂
  Nå ønsker jeg deg hell og lykke til videre med masteren – og GOD JUL!
  Mvh
  Bjarne, i Telemark (nå HSN)
  PS: Ta gjerne en titt på vår blogg for e-læring også, kanskje du finner noe for deg der?
  http://eblogg.hit.no/

Leave a Reply