A wicked problem!

A wicked problem!

Har du erfart og tenkt over at et undervisningsopplegg som slo an som bare det, ikke nødvendigvis gjør det neste gang du bruker det? Men…
Alternativ skole

Alternativ skole

June Breivik besøkte nylig AltSchool i San Francisco – en skole som verken har lekser, pensum eller lærerplan og hvor klassene er aldersblandede. Den 15.…
Sommerlesning

Sommerlesning

En ting det blir altfor lite tid til i hverdagen er å lese, både artikler og bøker. Nå i sommer har jeg derfor noen forsetter…
Page 1 of 2