De stille studentene

De stille studentene

NRK har i sommer hatt fokus på de stille og introverte barna, også i en skolesammenheng. Når muntlige ferdigheter er like viktige som skriftlige, så blir…