Online education – bad business?

Online education – bad business?

Should your university invest in online education? You might, but remember; Technology is changing everything Technology has disrupted and changed many businesses over the last…
Framtidas høyere utdanning

Framtidas høyere utdanning

Ernst & Young har gjort en analyse av framtidas australske universitetsmodell. Har deres funn noe å si for oss? Eller er situasjonen en annen for…