Aktivitet skaper læring

Aktivitet skaper læring

En fersk metaanalyse fra Freeman og venner viser at det å legge inn aktiviteter i forelesningen utover det å ta egne notater og svare på…
Facebook i undervisningen?

Facebook i undervisningen?

Har du prøvd å bruke Facebook-gruppe med studentene dine istedenfor å bruke its learning eller Fronter? Da kjenner du kanskje igjen funnene fra en undersøkelse…