Aktivitet skaper læring

Aktivitet skaper læring

En fersk metaanalyse fra Freeman og venner viser at det å legge inn aktiviteter i forelesningen utover det å ta egne notater og svare på…
Opptak av forelesninger?

Opptak av forelesninger?

Så lenge jeg kan huske så har jeg vært med på diskusjoner om hvorvidt man skal legge til rette for systemer som automatisk tar opp…