Multimedia- og veiledningssenteret i LearningLab 1 år

Multimedia- og veiledningssenteret i LearningLab 1 år

Onsdag 16. oktober markerer BI en milepæl ved at BIs LarningLab fyller år. Mye har skjedd siden rektor Tom Colbjørnsen stod i spissen for en stor markering av at LearningLabs lokaler i A4 stod klare til å være en møteplass med fokus på pedagogikk og IKT for faglig stab.

Tom Colbjørnsen ved åpning av senteret, 16. oktober 1012

Tom Colbjørnsen ved åpning av senteret, 16. oktober 1012

 

At vi lever i en tid med raske endringer er kanskje blitt en klisjé, men det er like fullt tilfellet. På denne tiden i fjor var det innspurt på arbeidet med BI2020-rapporten, og i forbindelse med åpningen av LearningLab-senteret avviklet vi konferansen BI2020. Når vi ser på all den aktiviteten som har funnet sted på BI og utviklingen som har vært i faglig stab det siste året, kan det føles som om det har gått mer enn ett år. På denne tiden har det vært avviklet en rekke workshops og seminarer, vi har produsert mer enn 1000 videoer for undervisning og det er satt i gang mer enn 30 piloter gjennom BI2020-pilotprogrammet. Stadig flere av de faglig ansatte finner veien til LearningLabs lokaler for hjelp, støtte, inspirasjon og deling av erfaringer og kunnskap.

Inspirasjonsdagen 2013

Inspirasjonsdagen 2013

 

Pieter Mostert på besøk, januar 2013

Pieter Mostert på besøk, januar 2013

 

LMS-kickoff, februar 2013

LMS-kickoff, februar 2013

LearningLabs motto er “Making faculty happy” og vi prøver så godt vi kan å leve opp til dette mottoet. Vi synes det har vært et innholdsrikt, spennende og kreativt år, og vil markere dette i våre lokaler i A4 på onsdag 16. oktober. Vi takker for det gode samarbeidet vi har hatt internt på BI og gleder oss til fortsettelsen.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply