Superdigg smågodt fra Digital tilstand

Superdigg smågodt fra Digital tilstand

Norgesuniversitetet har akkurat sluppet siste Digital tilstand nå rett for sommeren og noe smågodt er det i rapporten. Nytt av året er at de prøver å karakterisere de 10 % mest digitale av både fagansatte og studenter – SuperDig! Her ligger den mest spennende lesningen, som bekrefter mye av det vi allerede vet om våre fagansatte, men hva er vel bedre enn å få fakta til å bekrefte egen synsing?

Superdigge fagansatte karakteriseres ved at de bruker teknologi i undervisningen til å øke motivasjon, studentaktivitet og læring. De er opptatt av samarbeid på tvers av institusjoner, nye vurderingsformer og det å eksperimentere med ny teknologi for å finne ut av hva det kan være nyttig for.

Superdigge studenter karakteriseres ved at de mener at teknologi i undervisningen gir økt læring, og at det kan bidra til både bedre struktur og motivasjon.

Det er store tall i dette. Skiller man superdigge fagansatte og studenter fra resten, så svarer ofte så mye som dobbelt så stor andel positivt på påstander som at teknologi øker læring som resten. Les den setningen en gang til. Tygg litt på det. Hva betyr det? Og hva betyr det samtidig som det fremdeles er ildsjeler vi lener oss på for å øke kvalitet i utdanningen ved hjelp av teknologi? Kommenter gjerne!

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply