Studentperspektiv?

Studentperspektiv?

Lærte vi noe av å invitere studentene på fredag? Ja, absolutt. Det jeg sitter igjen med er at det ikke er mulig å putte studentene i én bås. Min påstand er at uansett hva vi tilbyr studentene, så kommer det alltid til å være noen det passer for og noen det passer mindre godt for, og det kommer til å være noen som er fornøyde og noen som er mindre fornøyde.

Men kan vi ikke trekke noen konklusjoner som gjelder for alle? Kanskje. Noe. Mobilen er viktig for studentene. For førsteårsstudentene kan mobilen være et hjelpemiddel for å finne fram i den nye hverdagen som student. De vi har snakket med er opptatt av hjelp til å bli minnet om frister og endringer i timeplanen, og vil gjerne varsles og få ting lagt rett inn i kalenderen. Masterstudentene vi har snakket om er mer opptatt av å få læringsinnhold på mobilen, men har direkte motstridende oppfatninger om hvordan det bør se ut i praksis, om det bør være alt, som de så filtrerer selv, eller om innhold på mobilen er delt inn i en app for hvert tema.

Det er en nyttig lærdom å høre hvor forskjellig studentene ser på tilværelsen som student, og de innebygde motsetningene i at de både prioriterer tid og innrømmer at de kan være late, samtidig som de vil stilles krav til og at de forventer seriøsitet. Men dette er en motsetning vi alle bærer med oss mennesker, motsetningen mellom hva vi gjør og hva vi ønsker at vi skulle ha gjort. Jeg liker ofte sammenligningen mellom læring og trening, du må gjøre en innsats sjøl for å oppnå resultater. Men samtidig så vet vi jo at det er en dørstokkmil for å komme igang med trening, og at du må tvinge deg sjøl selv om du ikke lyst en god del ganger før det begynner å bli noe du gleder deg til. Og kanskje er det litt sånn med læring også – hver og enkelt av oss kan hjelpe hverandre med å lage avtaler og komme seg over dørstokkmila.

Den andre nyttige lærdommen er at vi på BI kanskje i større grad kan hente stordriftsgevinster og fordeler med å være litt forskjellige. På førsteåret blir studentene delt inn og plassert hos forskjellige forelesere i det samme faget, men vi gjør ingen matching mellom foreleserstilen og læringsstilen til studenten. Kanskje vi skulle utnytte at foreleserne våre er forskjellige, og lære studentene at de selv også er forskjellige og at de burde teste ulike forelesere og gå der hvor de lærer mest. Eller hva tror dere?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply