Studenters erfaringer med foreleseres IKT-bruk

Studenters erfaringer med foreleseres IKT-bruk

Dette er verdt å se på.

4 studenter fra 4 forskjellige universiteter i USA forteller om positive og negative erfaringer med foreleseres IKT-bruk.

Studentene synes det er positivt når foreleser utnytter mediene for å gi større variasjon og tilgjengelighet. Foreleser må huske at teknologien er et verktøy som må fylles med innhold.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply