Studentens digitale læringsarena

  • Hvordan lærer fremtidens studenter?
  • Hvordan er fremtidens digitale læringsarena?
  • Hvilke behov har ansatte og studenter i en digital læringsarena?

BI2020
Forprosjektet BI2020 har skissert og satt fokus på noen elementer som vi ser kommer til å påvirke høyere utdanningen i større eller mindre grad i fremtiden. Det ble skissert tre scenarier; Just in time skills, Connect & Share og Branded Learning. Alle disse gir oss et utgangspunkt for å vurdere fremtidige behov knyttet til studentenes digitale læringsarena.

ItsLearning
BI benytter i dag itslearning som sitt LMS. LearningLab har hovedansvar for administrasjonen av dette systemet, og vi merker oss at det oppleves som umoderne og lite fleksibelt av både ansatte og studenter. Noe av dette har vi beskrevet i en forstudierapport som ble utarbeidet høsten 2013. Kontrakten med itslearning går ut 31.juli 2015 (med mulighet for forlengelse 1 år), og vi ser behov for å kartlegge hvilke tilbud som finnes og om BIs behov kan dekkes bedre enn det dagens løsning gjør.

Forprosjekt LMS 2014
Behovene og kravene til studentenes digitale læringsarena forandrer seg samtidig som teknologien er i utvikling. Den digitale plattformen ved BI er også i utvikling, og noen behov er allerede dekket av systemene @BI, DigiEx og Produktkatalogen. For optimal gevinstrealisering blir det viktig å se disse systemene i sammenheng med et digitalt system for undervisning og læring.

I første omgang er vi nå i gang med å kartlegge behov i organisasjonen, og definere hvilke krav BI ønsker å stille til fremtidige systemer for undervisning og læring. I tillegg vil vi se på hvordan en digital læringsarena kan henge bedre sammen med andre systemer på BI.

Kommentarer og innspill
Vi ønsker alle innspill og kommentarer velkommen i prosessen. Det er vår hensikt at dette skal være en åpen prosess, og vi vil informere (bl.a. her på bloggen) og åpne for involvering underveis.

Hvilke behov tror du fremtidens digitale læringsarena må dekke?
Kommenter gjerne på bloggen, eller send meg en epost: erik.b.nilsen@bi.no.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Advisor in edtech and innovation at BI Norwegian Business School. Focusing on how technology can enable both incremental and radical change in higher education.

Leave a Reply