Studentene mangler relevans – hvordan gi dem det?

Studentene mangler relevans – hvordan gi dem det?

I snart 10 år har jeg forelest i Organisasjonsfag, et fagområde mange synes er veldig interessant. Dessverre oppleves det ikke alltid slik for unge studenter som tvinges gjennom faget i løpet av første studieår. På universitet- og høyskoler er det blant første års studenter lett å merke de negative holdningene til faget.

Studentene som var med; Synne, Eirill, Magnus og Andreas.

Det er sikkert mange grunner til den negative innstillingen. Jeg har jobbet mye for å prøve å endre holdningene, men jeg har også ønsket å finne forklaringer på hvorfor det oppleves så tungt. En forklaring kan være at majoriteten av studentene kommer rett fra videregående skole, de har lite arbeidserfaring og derfor mangler referanserammer for å kunne forstå. Ofte er det vel slik at det jeg ikke kan forstå eller relatere meg til kan oppfattes som lite relevant.

I et forsøk på å møte dette har jeg i år tatt studentene med på laget. Fire engasjerte studenter ble invitert til å være med for å finne ut hvor skoen trykker. Først med studentenes blikk kan vi utvikle tiltak som treffer. Bruk av egenproduserte videoer ble i denne omgang løsningen. Videointervjuer med spørsmål direkte knyttet til de temaene studentene har størst problem med å forstå.

cecilie2Intervjuobjektene spenner vidt, alt fra HR-sjefer i Nordea og Choice Hotels til profilerte fotballtrenere, og ungdom med mye og relevant jobberfaring. Det var studentene som intervjuet og var synlige, et bevisst valg blant annet for å skape gjenkjenning. Videoene er virkemidler som kan bidra til å gi studentene noen av de knaggene de mangler, dessuten bidrar de til mer variert undervisning. I erfaringsmøte med representanter fra noen av studentene i faget denne våren er tilbakemeldingene positive.

Data er samlet inn, analyse av disse vil forhåpentligvis gi indikasjoner på om dette kan være en måte å jobbe videre på i søken om å tilføre relevans. En ting er jeg imidlertid ikke i tvil om: Studentenes medvirkning har påvirket kvaliteten på tiltakene i positiv retning. Jeg ønsker å takke studentene, Synne, Eirill, Magnus og Andreas, for arbeidet så langt og håper på muligheten til å fortsette studentsamarbeidet.

Dette er et viktig arbeid fordi vi trenger studenter som fatter tidlig interesse for faget. Disse studentene danner grunnlaget for rekruttering til spesialisering i fagfeltet både på Bachelor- og Masternivå. Og sist, men ikke minst: Vi trenger studenter med evne og vilje til å forstå det mellommenneskelige samspillet, siden mange sikter mot en framtidig lederjobb.

Cecilie Asting presenterer erfaringene fra piloten på Inspirasjonsdagen.

Cecilie Asting presenterer erfaringene fra piloten på Inspirasjonsdagen.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There is 1 comment for this article
 1. Nicolay Worren at 19:59

  Hei, viktig diskusjon. Men kompleks problemstilling med mange vinklinger.

  Jeg er enig i at noe av utfordringen er at studentene ikke har arbeidserfaring. Faktisk så er min konklusjon at handelshøyskoler generelt underviser folk i feil fase i livet – de hadde fått langt mer ut av det hvis undervisningen hadde kommet på et senere stadium. Men denne dysfunksjonaliteten er nå institusjonalisert så jeg har lite håp om å endre det på kort sikt.

  Men en annen viktig årsak til den oppfattede mangelen på relevans er organisasjonsfaget selv. Det har vært minimal vilje, slik jeg ser det, til å tilpasse temavalg og metoder til noe som kan lede til anvendbarhet.

  Jeg har gått litt nærmere inn på dette i en blogg-artikkel:

  http://goo.gl/iyNucq

  Jeg skrev også en fagartikkel om temaet da jeg var dr grads-student:

  http://hum.sagepub.com/content/55/10/1227

  …og bidro nylig til en artikkel om mulige løsninger sammen med flere andre:

  http://goo.gl/OCTDgk

Leave a Reply