Spotify for læring?

Spotify for læring?

Mens “alles” fokus er på MOOC vokser det frem stadig nye tilbydere av utdanning.  MOOCs kan passe inn under det vi i BI2020-rapporten omtalte som Connect and Share.  Innen kategorien “just in time-learning” skjer det mye spennende.  For uten BIs eget mYouTime-prosjekt ser vi at i Russland har de utviklet plattformen Coursmos med fokus på mikrolæring. På Mindsy kan du for $29 pr. måned abonnere på små e-læringssnutter. Ett av de siste tilslagene kommer fra Nederland hvor de har utviklet et slags Spotify for læring, hvor du definerer hva du vil lære, hvor mye tid du vil bruke på det, og så får du spillelister med innhold.  Disse listene er brukergenererte og du kan også selv lage lister som andre kan abonnere på.

MOOC er med og åpner en hel Pandoras eske av muligheter for læring. Rapporten fra det regjeringsnedsatte utvalget kom på fredag forrige uke, og er interessant lesning. Utvalget har gjort en god og grundig jobb med å sette MOOC inn i en kontekst av dagens situasjon i høyere utdanning, og hva det vil si for både Lånekassen og studieprogresjon. Men MOOC er bare en av flere drivkrefter i dagens læringslandskap. Mikrolæring og større tilgang til nettstudier for alle uavhengig av bakgrunn er også med og farge det samme landskapet. Hvordan dette vil spille sammen om 1 år, 5 år, 10 år, gjenstår ennå og se.

Hva var det siste du lærte? Og hvordan foregikk den læringen?

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply