Sommerlesning

Sommerlesning

En ting det blir altfor lite tid til i hverdagen er å lese, både artikler og bøker. Nå i sommer har jeg derfor noen forsetter om å få lest litt mer fagbøker, og den som står på programmet når er “Teaching for Quality Learning at University” av Biggs and Tang fra 2011 (lenken er til 2007-versjonen, men du kan også låne den hos oss i LearningLab). Man kan nesten påstå at det er LearningLabs hovedbok når det gjelder pedagogisk tilnærming – i og med at det er boka om constructive alignment eller samstemt undervisning, som vi kaller det på norsk. Samstemt undervisning handler om å identifisere hva som er læringsmålene i faget, og så samstemme både vurderingsaktiviteter og læringsaktiviteter etter det. Men Biggs og Tang har noen flere poenger også. Jeg er spesielt glad i læringssynet deres: “.. effective learning changes the way we see the world.” (ibid, s. 23).

biggs

Det får iallefall meg til å reflektere. Når jeg holder kurs eller lignende, hvordan skal det endre hvordan deltakerne ser på verden? Når jeg holder kurs i pedagogisk bruk av video eller andre typer digitale medier vil jeg gjerne at deltakerne skal begynne å få et reflektert forhold til hva de ulike tekniske virkemidlene kan brukes til, og ikke la seg blende eller avskrekke. Så da må jeg legge inn refleksjonsoppgaver, jeg må la de få et språk å snakke om det med, og da bruker jeg ofte MAKVIS, Blooms og gjerne også Susan og Robert også (og jeg kunne sikkert også brukt didatisk relasjonsmodell, men det gjør jeg ikke her). Det gjør at vi kan se på eksempler på bruk av feks video i undervisningen og diskutere hvilken funksjon den har, for hvem den er for og hva den krever at studentene skal kunne gjøre.

Hvordan legger du opp kurs eller undervisning? Tenker du først på hvordan synet studentene har på verden skal endres? Eller har du et annet utgangspunkt? Del gjerne!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply