Snakk med studentene om læringsaktiviteter!

Snakk med studentene om læringsaktiviteter!

LearningLab er ikke bare opptatt av å styrke undervisning, men også å hjelpe studentene til å få bedre studiestrategier og forhåpentligvis oppnå bedre læringsresultater. Vi bidrar derfor inn på kurs i studiestrategi for studenter. I går gikk startskuddet for årets rekke av kurs på BI Drammen, og Anna T. Steen-Utheim holdt kurs for 60 ferskinger. I BI Nydalen starter de første kursene i uke 37. I tillegg er det et tilbud på BI Nettstudier, som nærmer seg 300 påmeldte!

Studiestrategikursene fokuserer på å gi studentene verktøy til å mestre studiehverdagen på en bedre måte. De blir kjent med egne læringsstiler, de får tips om ulike læringsstrategier de selv kan benytte seg av, og blir oppfordret til både å danne kollokviegrupper og til å stille spørsmål i forelesningen. Samtidig legges det vekt på hvor viktig planlegging er, både av hele semesteret og hver uke.

For deg som foreleser betyr dette at en god andel av studentene har lært om studiestrategier, læringsaktiviteter og planlegging. Det gjør at du kan bruke dette i undervisningen også. Tips dem gjerne om ulike læringsaktiviteter de kan bruke for de ulike læringsmålene. Snakk med dem om at det er forskjell på å lære modeller og å lese historie, og at det for eksempel kan være lurt å angripe pensum og notatskriving på ulik måte etter hva de skal lære. Studentene lærer også om ansvar for egen læring, og det kan du også benytte deg av.

Ta gjerne kontakt med BI LearningLab hvis du trenger noen flere konkrete tips til hvordan du kan hjelpe studentene med hvordan de kan få best mulig læringsutbytte ut av din undervisning!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply