Skal studentene bestemme framtidas undervisning?

Skal studentene bestemme framtidas undervisning?

På lanseringen av studiebarometeret.no er de store nyhetene at studentene er lite fornøyde med tilbakemeldingene og den individuelle oppfølgingen, at det er mange små studieprogrammer i Norge og at studentene generelt bruker for lite tid på studiene. Men det er ikke det jeg lar meg provosere av. Jeg lar meg provosere av Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning og kvalitet, fra Universitetet i Tromsø, som såvidt jeg kan forstå mener at vi skal legge ned digitalisering av høyere utdanning fordi studentene ikke ønsker det. Kanskje jeg heller skal takke henne for muligheten til å fremme et poeng.

Tallene hun viser til sier først at en stor andel av studentene bruker digitale arbeidsformer idag, fordi universitetet ikke legger til rette for det. Deretter har de spurt studentene om hva de ønsker mer av, og – surprise – digitale arbeidsformer havner helt nede på 7.plass, mens seminarundervisning havner på 1.plass. Men hvis du får indisk mat til middag, hvordan kan du vite hvorvidt du liker det eller om du ønsker å spise mer av det? Det samme gjelder bruk av digitale arbeidsformer, hvordan kan du vite om det er nyttig hvis du ikke har prøvd det eller har tilgang på det?

Norgesuniversitetet har gitt støtte til prosjektet “Metodefag i fremtiden” hvor Njål Foldnes ved BI Stavanger har testet ut flipped classroom. Ved starten av semesteret sa han til studentene sine at dette semesteret får dere videoforelesninger istedenfor vanlige forelesninger. Studentene var naturlig nok kjempenegative til dette. Noen uker ut i semesteret tok vi en prat med studentene. Da var situasjonen en helt annen. Og de vi ser nå er at studenter som bare har hatt videoforelesninger ett semester ikke vil tilbake til ordinære forelesninger. Karakterene er også bedre. Njål kunne selvfølgelig ha tatt de negative innledende kommentarene til etterretning og lagt ned sin digitale satsing, men da hadde han heller ikke fått de gode resultatene.

Vi kan ikke la studentene styre den pedagogiske utviklingen! Vi skal høre på studentene, men det er vi som sitter på fagkompetanse innen pedagogikk. (Takk til Jørgen Sørlie Yri på Twitter som sier “Amen. Det er ikke studentens jobb alene å utvikle pedagogikken. Beleilig hvilepute å vente på studenter på det feltet.”).

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply