Rollespill i store klasser – er det mulig?

Rollespill i store klasser – er det mulig?

Ja – det går helt utmerket, hevder foreleser Nina Helene Ronæs og ser utover ”fugleberget” av studenter i Finn Øien.

 

Det er viktig å engasjere studentene og denne gangen har jeg valgt å gi studentene en felles opplevelse for at de skal ha noe å henge teorien på. Etter en kort introduksjon om opplegget deler studentene seg inn i par – en kjøper og en selger. Hvert par forhandler frem en beslutning om en feriereise. Studentene fokuserer på å ta et valg – en beslutning (et helt sentralt tema i forbrukeradferdsfaget). Det er denne beslutningen som ofte er vanskelig, og meningen er at studentene igjennom rollespillet skal se hvor komplekst det er å ta en beslutning og hvilke faktorer som påvirker det valget man tar. Etter 10 minutter registrerer hvert studentpar resultatet av forhandlingen i en ”poll” (en kartleggingsfunksjon) på itslearning. Pollen viser en oversikt over alle resultatene og den er et fantastisk ”verktøy” for meg og studentene resten av forelesningen. Rollespillet får studentene til å sette seg inn i en valgsituasjon, og de får et mye sterkere engasjement i plenumsdiskusjonen i etterkant. I tillegg klarer studenten enklere å kople teori opp i mot praksis (gjennom erfaringene fra valgprosessen om feriestedene). Med denne lille øvelsen får jeg noe å henge nesten hele pensum på. Studentene er engasjerte og jeg får energi – en win-win-situasjon! – og det fungerer helt klart i store klasser!

Nina Helene Ronæs

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply