Revolusjonerende lekent eller kreativ pedagogikk?

Revolusjonerende lekent eller kreativ pedagogikk?

Studentavisen Universitas anmelder forelesninger som andre aviser anmelder teaterforestillinger og kinofilmer. Men kan man anmelde forelesninger? Og ut fra hvilke kriterier? Og er det den forelesningen som studentene liker best som gir best læring? Jeg vet ikke svarene på disse spørsmålene, og stiller meg derfor også ambivalent til anmeldelse av forelesningen. Det er selvfølgelig hyggelig så lenge de anmeldte forelesningene får gode karakterer, men hva med den dagen en foreleser får F? Er det greit?

Forrige uke var det BIs egen Tor Haugnes som ble anmeldt i Universitas. Anmelderen skriver blant annet at “Det minner mest om de timene på ungdomsskolen da alle hadde glemt å lese leksene”, og skriver også at han ikke kommer gjennom så mye pensum på den tida han har til rådighet. Men dette sier kanskje mer om læringssynet til anmelderen enn om forelesningen. Det ser ut som om anmelderen mener at foreleserens jobb er å på en seriøs måte gå gjennom pensum, mens Haugnes tar i bruk ulike virkemidler for å gi studentene en dypere forståelse av hva faget handler om. Og hva er vitsen med å gå gjennom pensum hvis ikke studentene har skjønt noe?

Universitetspedagog Arne Skodvin pleier i sine kurs om forelesningen å snakke om “dekningsdemonen“. Forelesningen har mange ulike formål, og det å gå gjennom pensum er ikke nødvendigvis den beste. Men skal du avvike fra denne forventningen som studentene gjerne sitter med, så krever det at du gjør en forventningsavklaring med studentene. Du kan for eksempel si på begynnelsen av semesteret, at ja, dere må lese pensum sjøl, men jeg skal hjelpe dere med å få oversikt, sette teoriene inn i en sammenheng og skape en forståelse ut av bøkene.

Hvilken karakter fikk Haugnes? Han fikk en B. Jeg spør meg selv om det var fordi anmelderen fikk en bedre forståelse gjennom forelesningen, eller om anmelderen ga karakter på fornøyelsesfaktor. Jeg håper det var det første og at studentene våre også gir oss rom for  å bruke forelesningen som et pedagogisk virkemiddel i forhold til fagets læringsmål.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply