Rett i lomma på studentene

Rett i lomma på studentene

Siden slutten av oktober har studentene på kurset Motorvognforsikring mottatt små læringspakker rett til sin mobil. BI Bank og Forsikring tester mikrolæring i praksis når de deler utvalgte deler av kurset gjennom en helt ny norskutviklet app. Prosjektet har på kort tid blitt en suksess.

Tenk at du er på vei hjem fra jobb. Bussen kommer ennå ikke på 10 minutter. Du står og venter ved holdeplassen. Du plukker opp mobilen fra lommen og går på VG nett av gammel vane, for femte gang i dag. Men så dukker en pushvarsel opp. En ny læringspakke fra kurset ditt er klar. Vi gir deg muligheten til å bytte ut dødtid med læring.

Studenten vet hva han får. Hver pakke tar mindre enn tre minutter å oppleve. Det senker terskelen for for å lese det som blir sendt. En læringspakke fra oss vil alltid ha et fast antall sider med faglig innhold. Den tvinger publisisten til å være kort og poengtert.

 

mobilepakker

Mobil mikrolæring

Pilotprosjektet Mobile læringspakker tar mål av seg å knytte studentene tettere på de læringsaktivitetene som skal gjøres i et kurs. Fra siste studiesamling fram til eksamen mottar kursdeltakerne utvalgte deler av kurset på mobil. Ved å bryte ned læringsaktiviteter til mikrolæring får deltidstudenten bedre forutsetninger til å lykkes i kurset.

Pedagogisk rammeverk

Plattformen mYouTime var nettopp ute av beta når vi lanserte til studentene i testgruppen. Prosjektleder Martin Henrik Andresen ved BI Bank og Forsikring har jobbet sammen med utvikler om å rette ut småfeil og peke ut forbedringer helt fram til de siste dagene før samling.

– Etter flere runder med testing var det veldig gøy å kunne lansere et ferdig produkt som fungerte bra. Det er med en viss spenning vi erkjenner at hvorvidt vi vil lykkes i prosjektet er bare opp til oss nå, sier Andresen.

Samtidig som de tekniske testene har pågått for fult har de faglige ressursene jobbet fram en plan for publisering av læringspakker. Man må ha et rammeverk i bunn for å gi utbytte, men samtidig også kapasitet til være spontane. Faget Motorvognforsikring handler mye om skadeoppgjør etter ulykker. Det gir muligheten til å bruke dagferske saker fra media som utgangspunkt for læring.

Læringspakkene kan være enkle å lage, men kan bli tidkrevende om man skal gjøre seg for mye flid med pakken. Det beste kan fort bli det godes fiende og det lønner seg å etablere visse rutiner for publisering. Det er viktigere at studenten forstår innholdet heller enn at alt ser elegant ut. Som student kan man bli avhengig og sjekke etter nye læringspakker ofte. Det ble fort et spørsmål om vi ville klare å produsere like mye som gruppen forventet.

 

Spent på evalueringen

Fram til eksamensdato 12. desember vil det fortløpende publiseres nye læringspakker. Etter dette skal innsatsen vurderes. Var det riktig type fag for et slikt verktøy? Ble det nok læringspakker? Var de en reel hjelp for studenten? Og resulterte dette i bedre karakterer?

Vi gleder oss til å dele erfaringene med dere.

 

Fem tips for gode mobile læringspakker

  1. Vær konsis. Det nytter ikke å klippe og lime tekst fra en fagbok. Innholdet må formidles på en konsentrert og poengtert måte.
  2. Lag gode maler og rutiner. Vær effektiv i produksjonen.
  3. Lag tilstrekkelig med pakker! Vær forutsigbar. Mottaker får et fast rammeverk rundt informasjonen.
  4. Hold mottaker interessert. Få budskapet ditt igjennom: bruk video.
  5. Kompliserte sammenhenger kan forklares godt med infografikk.
Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Martin Henrik Andresen is a Project Manager and mLearning Specialist at BI Norwegian Business School, Norway’s largest business school. With a business-development background from media, Andresen was challenged to use technology to disrupt existing methods of teaching. Andresen has explored the opportunities in mobile micro learning in the higher education industry.