Quality through “the 7-year itch”

Quality through “the 7-year itch”

Som du kanskje har fått med deg ble konferansen BI2020 – Quality Through Innovation arrangert tidligere denne uka. Njål Foldnes, foreleser på BI, fortalte at han valgte å endre på sin undervisning fordi han var lei av de gamle forelesningene. Altså det han så fint refererte til som “the 7-year itch“. Dette fikk meg til å tenke på en formel jeg har sett tidligere, nemlig formelen for forandring.

Dissatisfaction + Vision + Effort > Resistance of change

Det formelen beskriver er at for å skape endring må summen av misnøye + visjon + innsats være større en motforestillingene mot det nye. Når vi arbeider med teknologi og læring møter vi ofte en del motforestillinger. Det at Njål Foldnes valgte å endre sin undervising var ikke det bare et resultat av at han fikk presentert en fantastisk visjon. Han så også at han kunne løse en del av sin misnøye ved å ta i bruk nye metoder, og det var overkommelig fordi han hadde kompetansen til det.

Så mine spørsmål til dere er:
Hvordan kan vi skape visjoner som gir håp til de utfordringene og den misnøyen bl.a. forelesere føler på? Hvis det så er usikkerhet rundt hvilken kompetanse og innsats dette kommer til å kreve forstår jeg at enhver vil styre unna. Hvordan kan vi klare å løse kompetansebehovet før eller samtidig som vi ønsker at endringen skal finne sted?

Neste blogginnlegg fra meg er heller ikke langt unna, og til da kan du jo gruble på følgende: Er det moralsk riktig å gjøre en student fysisk og psykisk avhengig av å studere?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Advisor in edtech and innovation at BI Norwegian Business School. Focusing on how technology can enable both incremental and radical change in higher education.

Leave a Reply