Pris for fremragende pedagogisk utviklingsarbeid

Pris for fremragende pedagogisk utviklingsarbeid

Hvert 3.år deler rektor ut Utviklingsprisen. Nominasjonsprosessen for 2011 er i gang og komiteen inviterer ansatte og studenter til å nominere kandidater innen 1.mai 2011.

For information in English, please see below.

Pedagogisk utviklingsarbeid er nødvendig for at BI skal nå sitt mål om å bli en ledende handelshøyskole i Europa. Mye spennende utviklingsarbeid har skjedd siste årene, bla som et resultat av Bachelor- og Masterreformene og økt fokus på utnyttelse av læringsplattformen. BI har sendt forelesere til Harvard for å lære om deres pedagogiske metoder, noen fagansatte har deltatt på kurs i høyskolepedagogikk, og andre har deltatt i ulike FoU-prosjekter innen undervisning og læring.  De aller fleste BI-foreleserne driver allikevel seg selv gjennom ønsket om å levere god undervisning til BI studentene.

Studentkonkurranse som driver i kurset


I 2008 gikk prisen til Cecilie Staude og Elisabeth Falck for deres nybrottsarbeid i kurset MRK2600 der en studentkonkurranse i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Burson – Marsteller var driveren i læreprosessene.  ”En deltakerbasert undervisningsmetodikk gir bedre læringsutbytte”, forteller Cecilie Staude som hevder at det er en motivasjon i seg selv og en trigger for å utvikle gode kursopplegg. På spørsmålet om studentenes læringsopplevelser i kurset svarer Cecilie: ” Ved å jobbe med reelle oppdragsgivere føler studentene at de jobber med virkelige problemstillinger de selv vil møte når de skal ut i jobb bare noen måneder etter at dette kurset er avsluttet. Det gir dem både stolthet og selvtillitt og de føler seg bedre rustet, og ikke minst tryggere i møtet med den virkelige verden”.  Og prispengene – ja de har blant annet gått med til å kjøpe inn kamera og video-utstyr til bruk i egen undervisning!

 

Studentene må engasjeres


Cathrine Karlson er klassekontakt for tredje klasse på siviløkonomistudiet. Hun har dessuten sittet som politisk nestleder i Elevorganisasjonen og vært innom ulike ungdomsforeninger. ”Pedagogisk utvikling er viktig for å minimere gapet mellom læring på skolen som institusjon og læring på andre arenaer. Læring skjer aldri uavhengig av studiene og læremetodene bør engasjere studentene også utenfor forelesningene” .  Videre spør Cathrine: ”Hvorfor er det slik at studentene opplever kurset som 2-3 timer med forelesninger hver uke og ikke som en helhet?”  Hun oppfordrer forelesere og fagansvarlige til å tenke ut nye og innovative læringsplattformer for formidling av kunnskap. Når Cathrine blir spurt om hva som bør legges vekt på i utdeling av en slik pris, svarer hun at man bør se på hvorvidt kurset fremstår som helhetlig for studentene og i hvilken grad det blir tatt hensyn til at studentene har ulike måter å lære på. ”Mitt ønske er at foreleserne så vel som fagansvarlige skal ha ambisjoner på vegne av studentene og et klart definert mål på hva slags kunnskap de skal ha med seg etter at kurset er ferdig” avslutter hun.

Praktisk
Statutter for prisen
Vi gjør oppmerksom på at datoer i §3 avviker for årets pris.  Frist for nominasjon er 1.mai. Prisen vil deles ut på Pedagogisk Inspirasjonsdag onsdag 1.juni. Nominasjoner bes sendes anne.swanberg@bi.no innen fristen.  Komiteen for årets tildeling består av:

  • Prorektor Dag Morten Dalen (leder)
  • Dean Geir Gripsrud
  • Silje Bakken (studentrepresentant og økonomiansvarlig i SBIO)
  • Anne Swanberg (sekretær)

English

The nomination of candidates for the President’s 2011 price for teaching and learning excellence is due May 1st.  Please address your nomination toanne.swanberg@bi.no.

The price statutes are in short as follows. The candidate(s) must have

  • been course responsibility for minimum two years
  • worked systematically to improve goals for teaching and learning in the course
  • cooperated with others (students, peers, actors) during the improvement process
  • contributed to increased interest for the course among students contributed to a positive learning process for the students
  • contributed to inspire peers to improve their own courses
Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply