Presentasjon av pilotene

Presentasjon av pilotene

Dette semesteret følger jeg opp 3 dyktige forelesere, som tar i bruk teknologi i klasserommet. Ambisjonen er å blogge litt om det underveis, og her kommer derfor en presentasjon av de tre pilotene.

Galleri- og museumsbloggen

Sigrid Røyseng underviser 2.år bachelor i et emne “Galleri og museum”. Et av målene er at studentene skal lære å bruke sosiale medier i den visuelle kunstbransjen. Mange av studentene kommer helt sikkert til å måtte bruke sosiale medier i senere jobber. 50 studenter skal skrive i samme blogg, og for å kunne gå opp til eksamen må de minst skrive to innlegg og kommentere på et annet. Studentene kladder blogginnleggene, og Sigrid blir administrator og redaktør for bloggen og publiserer innleggene utover våren.

 

Avstemning i organisasjonsatferd og ledelse

Cecilie Asting har tre store klasser på 1.år bachelor i emnet “Organisasjonsatferd og ledelse”. Det er få fasitsvar i emnet, noe som er utfordrende for studentene. Målet er dermed å bruke studentenes egne telefoner som klikkere for å få de til å svare på spørsmål i forelesningene. Spørsmålene skal både aktivisere studentene, bidra til refleksjon og til at de får noen aha-opplevelser om at faget er noe annet enn det vi vet om organisasjon og ledelse til hverdags.

Bilder, ordsky og avstemning i forbrukeratferd

Nina Ronæs har to store klasser på 1.år bachelor i emnet “Forbrukeratferd”. Emnet er mer visuelt enn det gjennomsnittlige kurset på BI, og hun skal derfor gi studentene oppgaver hvor de tar bilder og sender det inn som mms. Bildene blir utgangspunkt for spørsmål i klassen, hvor hun spør den enkelte hvorfor de valgte det bildet som svar på oppgaven. Studentenes telefoner skal også brukes til å sende inn ord til en klasseordsky og til å svare på avstemninger, begge deler ved bruk av sms. Målet er å både aktivisere studentene, og også til å hjelpe de til å visualisere faget.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There are 2 comments for this article