PLN – Personlig læringsnettverk

PLN – Personlig læringsnettverk

Har du et personlig læringsnettverk (PLN)? Mitt personlige læringsnettverk består i stor grad av tvitrere, i tillegg til at jeg følger noen blogger og er medlem av noen faglige Facebook-grupper, og får mail om tips og triks fra kollegaer. I læringsnettverket plukker jeg opp ting, og jeg bruker det til å diskutere ideer eller få hjelp.

Har studentene våre et personlig læringsnettverk? Det er flere som mener at de bør ha det, og jeg gjerne at vi bør erstatte LMSet vårt med at hver enkelt student har et slikt nettverk. Men det er ikke så enkelt. For hvordan skal studentene lage seg et PLN? Skal de lage det selv? Skal vi som undervisere bruke av forelesningstiden til å lære dem det? Og hvordan skal vi kunne veilede store klasser studenter i få det til?

http://www.flickr.com/photos/suewaters/2675052081/sizes/m/

http://www.flickr.com/photos/suewaters/2675052081/sizes/m/

Det er flere enn oss som lurer på om PLN har noe for seg i undervisning, og isåfall hvordan vi kan utnytte det. Høgskolen i Sør-Trøndelag har sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag fått prosjektmidler av Norgesuniversitetet for å se nærmere på dette. Hvordan det går kan du lese om i bloggen deres. Studentene kan lære mye av å ha et godt nettverk, iallefall i noen fag. Og studentene kan også ha nytte av det for å skaffe seg jobb. Jeg har noen hypoteser som jeg gjerne vil teste ut på dere, og som jeg godt kan tenke meg tilbakemelding på enten i kommentarfeltet eller på Twitter.

#Hypotese 1: Det er enklere å bruke PLN inn i undervisningen på en konstruktiv måte på master eller etter-og videreutdanning (executive) enn det er med store bachelorklasser med ferske studenter.
#Hypotese 2: Bruk av PLN krever mer oppfølging av fra underviser heller enn mindre. Det er liksom ikke bare å slippe studentene løs der ute.
#Hypotese 3: God scaffolding (oppfølging) av studentene i deres oppbygging av eget PLN vil skape god læringseffekt, det kan være verdt innsatsen!

Så, hva tror dere? Hvordan bør vi bruke PLN inn i undervisningen, og er det kanskje enklere hvis det er åpne dører mellom LMSet og alle verktøyene som ligger klare til å tas i bruk på nettet?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply