Pilotering ved BI

Pilotering ved BI

NTNU har nå gitt penger til 4 prosjekter som skal gjøre undervisningen mer innovativ og fremtidsretta og sier selv at det er så spennende at det vil bli fulgt av falkeblikk fra resten av utdannings-Norge. Vi kommer også til å følge med på disse 4 prosjektene, og håper NTNU vil dele hvordan de jobber med å få til organisasjonslæring og kulturbygging parallelt med piloteringen.

På BI har vi innovative undervisere som har pilotert i flere år, uavhengig av om vi har gitt dem midler eller ikke. I tillegg lanserte vi ifjor et pilotprogram hvor vi fikk inn 44 søknader og endte med å dele ut totalt 3 millioner kr fordelt på 35 piloter. 35 piloter med flere faglige involvert vil for oss si at mellom 10 og 20 % av de faglige på BI nå jobber med å videreutvikle egen undervisning med bruk av teknologi. Det er et godt skritt for å skape en kultur for innovasjon, som vi tror er helt nødvendig for å kunne tilby høyere utdanning også i framtida.

Noen av pilotene kan dere lese om her på bloggen, for eksempel mikrolæring (som også har vært omtalt i Finansavisen og på E24) og opptrappingsraketten. Tidligere piloter utenom pilotprogrammet har delt sine erfaringer blant annet på Inspirasjonsdagen (opptak av korte presentasjoner). Det er utrolig morsomt å se hvor mye som kommer ut av hver pilot, og spørreundersøkelser blant studentene i de enkelte fagene viser at studentene er veldig fornøyde.

Vi jobber også med større prosjekter i tillegg til pilotprogrammet. Ved BI Stavanger har Njål Foldnes flippa klasserommet, både i matematikk og statistikk for førsteårsstudentene.

Dette er bare for å nevne noe. Vi er stolte av å involvere en så stor del av organisasjonen og håper flere kommer med i de neste rundene med pilotering. Og så følger vi NTNU med falkeblikk for å se hva vi kan lære av NTNU for å kunne skape enda bedre resultater hos oss.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There is 1 comment for this article

Leave a Reply