Pedagogiske frustrasjoner

Pedagogiske frustrasjoner

Vi lytter til studentene. På BI har vi faktisk ganske mange møteplasser og strukturer for å få studentenes innspill på undervisning og læring. Til syvende og sist er vi opptatt av om studentene er fornøyd – i forskningslitteraturen vil det si “student satisfaction”. Men det er jo ikke nødvendigvis slik at fornøyde studenter er de som har størst læringsutbytte, ikke sant? Her kunne jeg lagt inn noen lenker til forskning, men får bli en annen gang.

Men når studentene ikke er fornøyd – så vil vi jo gjerne gjøre noe med det. Eller kanskje ikke. La meg introdusere deg for begrepet “pedagogiske frustrasjoner”! Prøv å google det. Det er ikke noe der. I den engelske verdenen opererer man med begrepet “learning as pleasantly frustrating”, men det oversetter ikke helt til det jeg vil fram til. De pedagogiske frustrasjoner er nemlig ikke alltid så hyggelige. Noen ganger gjør det vondt å lære.

Poenget mitt er at når studentene er misfornøyde så har vi behov for å skille mellom frustrasjoner som er en del av læringsprosessen og frustrasjoner som står i veien for læringsprosessen. De første må vi stå i og tåle. De andre bør vi få ryddet av veien.

Er det mulig å identifisere ønskede pedagogiske frustrasjoner allerede i planleggingen av studentenes læringsprosess? Kan jeg som læringsdesigner stille spørsmål til kursansvarlig om hvilke pedagogiske frustrasjoner som finnes i ditt kurs? Kan vi så i kursevalueringer (spesielt de underveis i kurset) se hva studentene er misfornøyd med, og så la være å gjøre noe med det som er intendert?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by