Pedagogisk mesterverk?

Hvordan definerer du pedagogiske mesterverk? Hvordan lærer vi? Hvordan skal du forberede deg til undervisningen, og hvilke forventer har du til studentene dine? Dette er noen av spørsmålene deltakerne i det nye kurset PED 1201 Teaching and Learning the BI Way skal besvare.

Diskusjonene gikk livlig for seg på den første samlingen av kurset onsdag forrige uke. 15 forelesere delte synspunkter på bl.a. kollegaveiledning og hva som kjennetegner en god pedagog.
– En god pedagog ”føler” studentene, catcher hvor de er. Kall det gjerne empati, sier Gerhard E. Schjelderup, som er en av deltakerne.  – En god pedagog ”tar rommet”, og viser tydelig hvem det er som definerer rammene, fortsetter han.

Gerhard har sammen med Nina H. Ronæs sagt seg villig til la seg filme og intervjue underveis i kurset, og på den måten kunne dele erfaringer og opplevelser med andre kollegaer. Begge har store forventinger til kurset.
– Jeg forventer å bryte noen barrierer, særlig foran kamera, innrømmer Nina. – Å kunne være kreativ både i forhold til redigering og hvordan jeg bruker video i undervisningen, håper jeg vil gi bedre læringseffekt for studentene mine.

Her kan du se både Nina og Gerhard fortelle om sine forventninger til kurset:

– Målet med kurset er å utstyre en ny generasjon faglige med kunnskaper og hjelpemidler som gjør dem i stand til å møte utfordringene utdanningsinstitusjonen vår står ovenfor, sier pedagogisk leder Anders Tveit ved BI LearningLab. – Det gjelder både utfordringer fra studentene våre, teknologisk sett og fra et arbeidsliv i forandring.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha utviklet en dypere forståelse for hva læring er og hvordan kunnskap kan utvikles. Kurset er basert på ideen om at ”øvelse gjør mester” og at læring kan utvikles gjennom å prøve, få tilbakemeldinger og prøve på nytt. En øvelse vil være å produsere video til undervisningsformål. Dette kan være både opptak i auditoriet, via egen PC eller mobil, eller i LearningLab sitt studio. Deltakerne vil også få hjelp til å utnytte AV-utstyr, Smartboard, itslearning og mobile, digitale enheter som iPhone og iPad.

Hver deltaker vil opprette en egen digital mappe på itslearning, hvor vedkommende systematisk skal samle arbeider som kan beskrive sin pedagogiske utvikling og oppnådde kompetanse. I løpet av kurset vil mappen bli vurdert av deltakeren selv (egenvurdering), andre deltakere (kollegaveiledning) og kursansvarlig. Endelig versjon av pedagogisk mappe skal være godkjent før kursbevis utstedes.

 

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply