Pedagogikk før teknikk

Pedagogikk før teknikk

Tidlig denne uken var jeg (Erik) med 3 andre kolleger fra BI på konferansen Nätbaserat lärande i högre utbildning i Stockholm. Konferansen hadde et ganske praktisk fokus med tydelige fokus på erfaringsdeling fra forskjellige universiteter og høyskoler i Sverige. Det er tydelig at utfordringene i stor grad er mye av de samme over hele sektoren; Vanskelig å få ledelsen til å fokusere på bruk av digitale verktøy og mange forelesere ønsker ikke eller har ikke tid. Da er det jo på mange måter godt å sitte med en følelse av at BI har gjort store skritt på disse områdene. BI har stort fokus på god bruk av digitale verktøy, noe etableringen av LearningLab vitner om, og vi har mange faglige som ønsker dette velkommen og som ønsker verktøy for å styrke sin egen undervisning.

Det er 7 uker siden jeg startet i min stilling på BI. Det tar lang tid å bli kjent med en organisasjon, men jeg har lært mye de første ukene og jeg har rukket å bli glad i BI. Jeg er også allerede godt igang med mitt fokusområdet; Digital plattform for læring. Naturlig nok var det også her jeg hadde mitt fokus som deltaker på konferansen. Det kom frem noen interessante eksempler på bruk av LMS, men det var også to interessante innlegg som gikk direkte på utforsking og valg av litt annerledes LMS-plattformer.

Michael Kazarnowicz fra Berghs School of Communication snakket engasjert om hvordan de hadde anskaffet og tilpasset plattformen deres til den pedagogikken de ønsket. Når man underviser kommunikasjonsfag er det naturlig med et stort fokus på kommunikasjon, både mellom foreleser og student, og mellom studentene. Da de skulle anskaffe et system for å støtte undervisningen stilte de derfor spørsmål ved om et tradisjonelt LMS vil gi dem det de egentlig ønsket. Etter kartlegging landet de på at systemet de ønsket nærmet seg Facebook sin filosofi, men med noe av den funksjonaliteten du finner i et LMS. De valgte da systemet “Teamling” som fungerer som et sosialt nettverk med integrasjon mot Google Apps for education.

Vi fikk også et godt innlegg av Johan Leitet fra Linnéuniversitetet. På studieprogrammet Webprogrammerare stilte de spørsmålet “Hur kan vi ta öppet lärande längre?”. For å gjøre en lang historie kort har de nå lagt ut alt innhold som studentene får tilgang til åpent på nettet. Det er altså et LMS uten låste dører. En av ringvirkningene av denne åpne filosofien virker å være økning i antall søkere til skolen, mer publisitet og flere henvendelser fra personer utenfor institusjonen som har spørsmål eller kommentarer. Du kan se deres plattform her.

BI2020 NewTech

Begge disse eksemplene viser institusjoner som har tatt utradisjonelle valg på bagrunn av bestemte ønsker. Vi på BI ønsker å tilby våre studenter den beste undervisningen, men hva vil det si, og hvordan legger vi egentlig til rette for det? Hvilke pedagogiske grunntanker legger vi til grunn når vi velger de systemene som tilbys våre forelsere og våre studenter? Er det noen undervisnings- og læringsformer som vil bli mer fremtredende i årene som kommer, og kan vi bruke digitale verktøy for å legge til rette for dette?

Har du innspill så kom gjerne med en kommentar 🙂

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Advisor in edtech and innovation at BI Norwegian Business School. Focusing on how technology can enable both incremental and radical change in higher education.

There is 1 comment for this article
  1. DML-JSPR at 19:32

    Hei Erik! Jeg tror det er denne veien det går. Som i de første MOOCene var det et stort fokus på å bryte ned veggene i det digitale rommet (i mangel av bedre ord). Var vitne til et fremlegg på Educause (selvskryt) som fokuserte veldig på å avfeie LMS i UH og fokusere på sosiale rom rundt hvert emne. Mer basert på praksisfelleskap og læringsrom. Det er ikke så viktig at du utelukkende diskuterer faget med dine klassekamerater, og det å slå ned veggene i fra LMS-tankegangen er fremtiden. MOOCene har dessverre ikke utnyttet dette helt enda, men dit kommer vi. Blir spennende å følge arbeidet ditt/deres.

Leave a Reply