PED 1201 Teaching and Learning at BI

I kurset PED 1201 Teaching and Learning at BI får du som foreleser kunnskaper og hjelpemidler som gjør deg i stand til å møte utfordringene utdanningsinstitusjonen vår står overfor. Det gjelder både utfordringer fra våre studenter, teknologisk sett og fra et arbeidsliv i forandring.

Her lærer du blant annet å
– Planlegge og designe undervisningen din på nye måter
– Bruke video og andre digitale hjelpemidler for å formidle budskapet ditt ut til studentene
– Avdekke blindsoner i din egen undervisning ved hjelp av kollegaveiledning
– Ta i bruk ulike vurderingsformer relatert til læringsmål i din egen undervisning

Les hele kursbeskrivelsen her: PED 1201 Kursbeskrivelsen h 2012

Line Olsen, Institutt for markedsføring:
”Kurset har gitt meg gode diskusjoner og nye perspektiver på min egen undervisning. Jeg har fått ”oppgradert” både meg selv og mitt tekniske utstyr i forhold til å bruke nye verktøy –  som jeg tror er viktig for å nå ut til studentene med budskapet mitt.”

Arne Carlsen, Institutt for ledelse og organisasjon:
”Kurset har gitt meg flere aha-opplevelser, særlig i forhold til bruk av kollegaveiledning og det å avdekke ”blindsoner” i min egen undervisning. Det å lære sammen med andre kollegaer på denne måten har gitt meg mye – jeg kommer til å anbefale kurset til alle!”

Kurssamlinger høst 2012
– 17.-18. september
– 24. oktober
– 22. november

Kurset går over et semester og knyttes sammen av samlinger som til sammen utgjør fire dager. Mellom samlingene vil du arbeide med oppgaver for å utvikle egen undervisningspraksis.

Deltakerne må kunne forstå norsk. Begrenset antall plasser.

Påmelding innen 1. september

Vennlig hilsen
Anna Steen-Utheim og Anders Tveit
BI LearningLab

In English

PED 1201 Teaching and Learning at BI

Digital information and communication change how we relate to knowledge and information and how we interact. With the aim of asserting itself among the top business schools in Europe, BI will specifically invest in strengthening ICT-based learning. As a result BI LearningLab offers a new course aiming at faculty. The course is applicable to all faculty members.

The goal of the course is to equip faculty members with knowledge and tools that enable them to meet the educational challenges our institution faces. These challenges include meeting increasing student demands, new technology developments and a dynamic working life.

The next course will take place during autumn 2012, with seminars September 17 and 18, October 24 and November 22.
Participants must understand Norwegian. Course assignment may be submitted in English.

Please Register by September 1

Best regards
Anna Steen-Utheim and Anders Tveit
BI LearningLab

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply