Nominert: Ole Gjems-Onstad

Nominert: Ole Gjems-Onstad

Gjems-Onstad er nominert for utvikling av en erfaringsbasert masterutdanning for Skattedirektoratet.  Gradsprogrammet er et unikt samarbeid mellom skattemyndighetene og BI som en akademisk institusjon, og…
Nominert: Gorm Kunøe

Nominert: Gorm Kunøe

Kunøe er nominert for utvikling av et undervisningsopplegg der studentene bruker et CRM-system som del av læreprosessen i kurset MRK 3500 Business to Business; markedsføring…
Nominert: Jonas Söderlund

Nominert: Jonas Söderlund

Söderlund er nominert for utviklingen av et nettbasert masterprogram i prosjektledelse (30 sp). Et modulbasert opplegg a fire tematiserte moduler ble utviklet for studieåret 2009/2010. …
Nominert: Nina Helene Ronæs

Nominert: Nina Helene Ronæs

Ronæs er nominert for utvikling av en rekke undervisningsaktiviteter til bruk i store klasser. Hun har kursansvaret for MRK Forbrukeratferd.  Ronæs har utviklet en ”verktøykasse”…
Nominert: Fred Selnes & Odd Gisholt

Nominert: Fred Selnes & Odd Gisholt

Selnes og Gishholt er nominert for utvikling av caset Hval Sjokoladefabrikk ASA og implementering av dette i storskala undervisnings-leveranser. Caset ble brukt som en integrert…
Læringsstilskurs

Læringsstilskurs

5 og 6. april 2011 ble det gjennomført et kurs i læringsstiler ved Handelshøyskolen BI i Nydalen. Kursholder var Tine Nielsen fra CBS i Danmark. I…
Page 19 of 20