Opptrappingsraketten

Opptrappingsraketten

Bilde-raketten-trinn 1Ved Executive Bachelor jobbes det med mange pilotprosjekter denne høsten. En aktivitet som allerede er gjennomført er “Opptrappingsraketten”, en av flere aktiviteter under piloten “Fra reproduksjon til refleksjon”- som har som mål å øke aktivitets- og refleksjonsnivået blant studentene innen helseledelse.

Opptrappingsraketten er en nyutviklet opptrapping til studiestart i 7 trinn, hvor hvert trinn inneholder en oppgave som skal løses på itslearning. Målet var å skape positive forventninger til å studere ved BI og å få studentene over terskelen til å bruke itslearning aktivt, både å orientere seg i ulike typer innholdselementer og å tørre å skrive egne innlegg i diskusjoner.

Det ble lokket med en premie, en iPad mini, til en av dem som gjennomførte alle 7 trinn.

Vi startet 12.08, en uke før itslearning hadde ordinær oppstart, og sendte en e-post med en ny oppgave (mange presentert på video) annenhver dag i to uker. Vi la vekt på at innholdet i kursrommet på itslearning korresponderte med det som ble presentert i raketten, både når det gjaldt vignett, videoer og at dagens oppgave lå øverst på forsiden.

37 studenter var påmeldt da vi startet, og det ble umiddelbart høyt aktivitetsnivå og stort engasjement i diskusjonene (anslag: 30% økt aktivitet).  Enkelte deltok kun på noen trinn, men hele 21 gjennomførte alle 7 trinn i raketten.

Mer overraskende var det at raketten også hadde positiv innvirkning på rekrutteringen. Vi fikk henvendelser fra interessenter som sa de hadde hørt av kollegaer at kurset hadde et “ veldig bra og morsomt opplegg”. Klassen endte opp med 53 deltakere (alle som meldte seg på sent kan nok ikke godskrives raketten).

Om Opptrappingsraketten gir ønsket resultat i form av at aktivitetsnivået holder seg høyt gjennom resten av studieløpet vet vi ikke ennå, men starten var utvilsomt god.

Spørsmål om opptrappingsraketten? Kontakt Tone M. Nygaard, redaktør BI Nettstudier, tone.m.nygaard@bi.no, tlf.  46410118.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply