Opptak av forelesninger?

Opptak av forelesninger?

Så lenge jeg kan huske så har jeg vært med på diskusjoner om hvorvidt man skal legge til rette for systemer som automatisk tar opp alle forelesninger på video eller lyd og gjør det tilgjengelig for studentene. Argumentene er gode, det gjør det mer fleksibelt for studentene, det gjør det enklere for studenter med lese- og skrivevansker, med et annet morsmål enn norsk og det er selvfølgelig bra for repetisjon. Men er det verdt det?

En ting er den økonomiske investeringen, en del av disse systemene koster mye penger, spesielt hvis de skal integreres i en infrastruktur og kjøpes inn til flerfoldige auditorier. Nå finnes det jo billigere løsninger også, Universitetet i Nordland melder nå at de skal teste Matterhorn. Man kan stille spørsmålet om det er verdt pengene, men viktigere enn det så lurer jeg på om det er verdt fra et pedagogisk perspektiv.

På BI er vi opptatt av at studentene skal aktiviseres i undervisningen, uavhengig av om det er i store klasser eller ikke. Vi er såpass opptatt av det at vi har utgitt et eget idehefte om hvordan du aktiviserer studentene i klasser store som fugleberg (650). Jeg lurer derfor på om det å legge opp til at alle forelesninger skulle tas opp gir helt feil signal i forhold til et slikt mål. Det blir å bygge oppunder monologen som forelesningsform og jobbe mot et mer aktivt forelesningsmiljø. Nå kan man selvfølgelig argumentere for at studentene er aktive når de sitter og lytter til og reflekterer over det som blir sagt, men hvor lenge holder man egentlig kjeft som foreleser for å gi studentene rom for refleksjon?

Forskning viser at aktivitet skaper læring. Dales “Cone of learning” fra 1960-tallet viser at studentene husker ca 20 % av det de lytter til i en forelesning, mens for eksempel det å delta i et rollespill gjør at de husker opptil 90 %. Hvorfor er da monologen fremdeles den dominerende formen for forelesning? Og hvorfor skal vi støtte oppunder det må automatisere opptak av forelesningen og skape en forventning av at det er det som skjer på et universitet?

http://www.flickr.com/photos/smemon/5456589718/sizes/z/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/smemon/5456589718/sizes/z/in/photostream/

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There are 2 comments for this article
 1. Vegard Skipnes at 15:25

  Hvis man har en klasse på 650 studenter så skulle det vel fremdeles være mulig å ha aktivitet i klassen selv om 100 personer sitter hjemme og ser video? Jeg tror ikke video er foretrukket (for de fleste) fremfor å komme i auditoriet.

  En annet spørsmål jeg får etter å ha lest dette innlegget er: Lærer man ikke (så mye) av å være aktiv på nett?

  • Inger at 09:39

   Jeg er ikke så bekymra for at noen velger å sitte hjemme, jeg bare lurer på hvor mye man får ut av å se på summegrupper tatt opp på video.

   Når det gjelder spørsmål to så kan man være like aktiv på nett, men i dette tilfellet så er det ikke egentlig lagt opp til aktivitet på nett, opptaket blir bare gjort tilgjengelig for å gjøre hva du vil med det.

Leave a Reply