Om metaforen klasserom

Om metaforen klasserom

Hva er det med LMS? Hvor kommer ideen fra og hvorfor har det blitt som det har blitt? LMS, eller learning management system som det står for, kan enten oversettes med læringsplattform eller et læringsadministrativt system. Sett fra 2013 kan det se ut som om ideen med LMS var å flytte klasserommet over på nett, for å kunne utnytte digital teknologi for å få økt læring. Samtidig er det ganske mange i høyere utdanning i dag som er enige om at det mer har blitt et læringsadministrativt system enn en plattform for læring. Og hvorfor det?

http://www.flickr.com/photos/kidsconnect/

http://www.flickr.com/photos/kidsconnect/

Jeg har en hypotese om at det kanskje nettopp kan ha noe om den grunnleggende metaforen som ligger til bunn for LMS – nemlig det lukkede klasserommet. Jeg tror at ved å bruke klasserommet som metafor, og kurs som den grunnleggende enheten, så bygger det opp under læringsadministrasjon snarere enn læring. Og det er for så vidt ikke noe galt i det. LMS har vært svært nyttig som systemer for læringsadministrasjon, og gjort det mulig å håndtere innleveringer og arbeidskrav for store mengder studenter. Og jeg er fullt klar over at det er flere eksempler på at det foregår god læring i LMSer også, både på grunnskolenivå og i høyere utdanning.

Men hva hvis? Hva hvis den grunnleggende enheten er individet istedenfor kurset? Og hva hvis det er fleksibilitet nok til at den enkelte i større grad kan velge å åpne opp for samarbeid og for verden? Vil vi fremdeles kunne kalle det et LMS? Og vil det være et system som i større grad hadde potensiale for å støtte læringsprosesser?

Hva tror du? Og har du tips til nyttige lenker? Kommenter gjerne!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There are 3 comments for this article

Leave a Reply