Kastet ut på dypt vann?

Kastet ut på dypt vann?

Lars Nersveen, lektor ved Berg skole skriver idag i Aftenposten om hvordan det er å være ny som lærer i skolen. Han peker på at utfordringene ved å være ny som lærer er som å være ny i ethvert yrke – det tar tid å bli varm i trøya, og i den første perioden så har man ikke kapasitet til å yte like mye som når man har stått i jobben en stund. Samtidig så forventes det av nye lærere at de skal prestere like mye som gamle.

Forrige uke var jeg på konferanse i Kristiansand – fleksibilitet og kvalitet i høyere utdanning. Et av sporene hadde fokus på kompetanseutvikling hos lærere i høyere utdanning og et av innleggene handlet om hvordan det er å være nyansatt lærer i høyere utdanning. Eilef Gard og Carl Cato Wadel fra Universitetet i Stavanger hadde gjort intervjuer med 8 nyansatte universitetslærere, og resultatene var ganske nedslående. Noen stikkord:

  • Lite fokus på undervisning i jobbintervjuet når det gjelder motivasjon og syn på læring (heller spm om hva kan du undervise i?)
  • Lite informasjon om de formelle rammene for jobben
  • Dårlig kommuniserte forventninger til jobben
  • Man blir kasta ut i det, må finne ut mye sjøl og får varierende grad av oppfølging
  • Det er lite rom for kritisk refleksjon med kollegaer, man dekker over det som ikke fungerer
  • Det er ensomt, mye følelser involvert
  • Man har ikke noe vokabular for å diskutere med kollegaer.

Dette er trist lesning, men også velkjent. På BI prøver vi å møte disse utfordringene med et flunkende nytt nyansattprogram, hvor vi tar kontakt med nyansatte, viser de rundt i undervisningslokalene, viser de hvor de kan få hjelp og sjekker at de er klare for undervisning. Vi skal også være med de på undervisning, filme det de gjør og snakke sammen om det i etterkant. I tillegg skal de få faglig påfyll der hvor det trengs. Vi håper at dette kan bidra til en god start som ny foreleser ved BI, og har allerede fått gode tilbakemeldinger på at tilbudet i det hele tatt finnes. Målet vårt er at når en foreleser for første gang står i auditoriet en mandag morgen kl.08 så vet vedkommende nok til å føle seg trygg på at dette går bra, og hvor han eller hun skal ringe hvis det er noe som ikke fungerer som det skal.

Er det andre som har nyansattprogram for sine forelesere? Hvordan tas nyansatte imot og forberedes for undervisning? Del gjerne under!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There is 1 comment for this article
  1. Pingback: Ny, men ikke alene som foreleser ved BI! | BI LearningLab

Leave a Reply