Nominert: Ole Gjems-Onstad

Nominert: Ole Gjems-Onstad

Gjems-Onstad er nominert for utvikling av en erfaringsbasert masterutdanning for Skattedirektoratet.  Gradsprogrammet er et unikt samarbeid mellom skattemyndighetene og BI som en akademisk institusjon, og representerer et helt nytt tilbud innen et spisset fagfelt.  Masteren består av 8 delprogrammer, der fire er obligatoriske og 2 er valgfrie. Gradsprogrammet er ikke bare en faglig nyvinning, men også når det gjelder pedagogisk gjennomføring er det gjort utviklingsarbeid.  Programmet fokuserer på høyt ”læringstrykk” (hyppige innleveringer og omfattende test-program på itslearning) for studentene med høye krav til bestått karakter.  Programmet får god tilbakemelding fra studentene og søkningen er vesentlig større enn det BI og Skattedirektoratet har kunnet legge opp til.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply