Nominert: Nina Helene Ronæs

Nominert: Nina Helene Ronæs

Ronæs er nominert for utvikling av en rekke undervisningsaktiviteter til bruk i store klasser. Hun har kursansvaret for MRK Forbrukeratferd.  Ronæs har utviklet en ”verktøykasse” bestående av 13 pedagogiske aktiviteter som praktiseres i Forbrukeratferd.  Eksempelvis: tilpasset undervisning for de mest interesserte og motiverte studentene, bruk av ”Glansbildestudenter” (prinsippet om at de studentene som yter mest får ekstra-service før eksamen), One-Minute-paper (enkle måter å få/gi tilbakemelding på), Rollespill i storklasse, Frivillige digitale tester på itslearning, ”ballkasting” (for diskusjonsdeltakelse i Finn Øien), og storytelling.  Ronæs’ læringsfilosofi bygger på at jo mer studentene aktiviseres jo mer tenker de selv og jo mer lærer de.  Alt fra eksempelbruk til rollespill bygger opp under en slik filosofi.  Studentene beskriver henne som en faglig dyktig og inkluderende foreleser med et bredt spekter innen pedagogikk. I tillegg beskrives hun som engasjert, morsom og trygg med en vennskapelig og profesjonell tilnærming til alle studentene.  Hun er ”et forbilde for andre forelesere” og ”hun representerer BI på en formidabel måte”.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply