Nominert: Jonas Söderlund

Nominert: Jonas Söderlund

Söderlund er nominert for utviklingen av et nettbasert masterprogram i prosjektledelse (30 sp). Et modulbasert opplegg a fire tematiserte moduler ble utviklet for studieåret 2009/2010.  Hver modul består av intensivsamling i Nydalen, nettundervisning med tematiserte undervisningsvideoer og egenaktivitet, innsendingsoppgaver (individuelt eller gruppe), veiledning av prosjektoppgaven og selvstudium.  Til selvstudiedelen ble det utviklet en egen studieguide med læringsmål, temaintroduksjon, aktivitetsoversikt med mer.  En nyutvikling til studieåret 2010/2011 er en leseveiledning/guide til artikkelsamlingen med introduksjon til artiklene og refleksjonsoppgaver.  Denne ble utviklet etter en erkjennelse av at studentene sliter med å lese akademiske artikler og som en motivasjon og hjelp til dette viktige studiearbeidet ble leseveiledningen utviklet. Til sammen 45 undervisningsvideoer (varighet på mellom 3 og 20 minutter) ble innspilt i studioet i A3.  Produksjonen ble gjennomført som en dugnad av hele faggruppen i prosjektledelse med god støtte fra tidligere Senter for e-læring (nå LearningLab). Evaluering av det nye programmet viser at studentene var meget godt fornøyd. Opptaket for 2010/2011 økte med ca 30%.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply