Nominert: John Christian Langli & Rolf Gunnar Strand

Nominert: John Christian Langli & Rolf Gunnar Strand

Langli og Strand er nominert til utviklingsprisen 2011 for utvikling og implementering av digitale tester som arbeidskrav i storskala undervisningsleveranser. Arbeidet med de tre kursene BØK 3411, BØK 3421 og BØK 3531 startet med utgangspunkt i bachelorreformen.  For å møte kravet om økt tilbakemelding har Langli og Strand utviklet et undervisningsopplegg der 5 av 8 digitale tester må godkjennes for at studenten kan gå opp til eksamen (arbeidskrav).  Opplegget basert på det pedagogiske rammeverket ”constructive alignment” eller ”samstemt undervisning” som går ut på at undervisnings- og læringsaktiviteter i kurset må være avstemt både med læringsmål og eksamensinnhold og –form. Studentene kan ta hver test opptil 99 ganger i løpet av den uken den aktuelle testen ligger ute.  For å få godkjent arbeidskrav må studenten ha et minimum av rette svar (eks 2 av 10, eller 5 av 10).  Det var de kursansvarliges hensikt å få studentene til å jobbe jevnt og trutt gjennom semesteret og de introduserte ”dryppstensgrottens pedagogikk” ved  f.eks å la testene bygger på hverandre i den mening at Test nr 2 også har med spørsmål fra pensum til test 1.  I analyse av erfaringsdata kommer det frem at eksamensresultatet blir en bokstavkarakter bedre for de studentene som gjennomførte alle 8 testene, dvs at det er positiv og signifikant samvariasjon mellom god innsats på arbeidskravene og bedre karakter.  Evaluering viser at mange studentene verdsetter arbeidskrav og mener de har en positiv effekt.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply