Nominert: Gorm Kunøe

Nominert: Gorm Kunøe

Kunøe er nominert for utvikling av et undervisningsopplegg der studentene bruker et CRM-system som del av læreprosessen i kurset MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg.  Gjennom sitt brennende engasjement for faget har han bidratt til profesjonalisering og effektivisering av salgsprosesser. I 2010 ga han ut boken ”Salg og salgsledelse med CRM systemer” som knytter CRM-teori og CRM-teknologi sammen. Boken benyttes i undervisningen, hvor studentene også læres opp i SuperOffice, ett av de mest kjøpte CRM systemer i Norge.  Kunnskapen studentene tar med seg ut i arbeidslivetvil gjennom denne praktiske tilnærmingen til faget føre til en bedre utnyttelse av CR; systemer, større forståelse for mulige fallgruver og færre mislykkede CRM implementeringer.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply