Nominert: Fred Selnes & Odd Gisholt

Nominert: Fred Selnes & Odd Gisholt

Selnes og Gishholt er nominert for utvikling av caset Hval Sjokoladefabrikk ASA og implementering av dette i storskala undervisnings-leveranser. Caset ble brukt som en integrert del av undervisningen i MRK 3414 Markedsføringsledelse høsten 2010. Caset er skrevet at Gisholt i samarbeid med daglig leder i Hval. Det ble laget fire deloppgaver i forbindelse med caset, og hovedoppgaven for studentene var å lage en markedsplan for Hval. En pedagogisk nyvinning var bruken av video der en video presenterer bedriften og dennes situasjon og filosofi, og en omhandler markedsføringsfag bla med intervju av personer i bransjen. Case-opplegget og kursets nye lærebok er godt koordinert. Itslearning har vært sentral for informasjon og biblioteket har bistått i forberedelser og gjennomføring av kurset. Evaluering viser at studentene er meget godt fornøyd med kurset og Hval hevder at de har, basert på de 10 beste oppgavene fått innspill til sin markedsplan som allerede er iverksatt.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply